Amaçlarımız

Amaçlarımız

Avrupa Dil Portföyü’ne göre A dili (ana dil) için C1, B dili için B2, C dili için B1 düzeyinde dil bilgisine sahip olma ve bu dilleri çeviri amaçlı kullanabilme. Uzmanlık alanına yönelik çeviri edinci kazanma ve bu edinci çeviri sürecine aktarabilme. Metin türüne ve bağlama uygun kararlar alabilmek üzere, araştırma kaynaklarına ve bilgi teknolojilerine ekonomik yoldan ulaşabilme ve kullanabilme. Genel kültür, konu alanları ve diğer disiplinlere ait bilgileri edinebilme ve çeviri sürecine aktarabilme. Çeviri sürecinde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek amacıyla bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, gereken iletişim kanallarını oluşturabilme. Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu doğrultuda, kendi alanında ve/veya diğer alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme, öğrenimini aynı alanda veya bir başka alanda bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme. Çeviri ve çeviribilim alanında, eğitim almamış profesyonel çevirmenler ve akademisyen/araştırmacılarla iletişim kurma ve sürdürme, bilgi alışverişinde bulunabilme.

Öğrenmeyi öğrenmiş, çağdaş bilim ve sanatın değerleriyle almış olduğu eğitimi ve kültürü yansıtmasını bilen, kendine ve topluma olan sorumluluklarının farkında, çevreye ve kültüre duyarlı, etik değerlere bağlı, kendini sürekli yenileyen ve kendine güvenen bireyler olarak sorumluluk üstlenmekten kaçınmayan ve verdikleri kararların ardında durabilen iletişim uzmanı olarak yetiştirilebilmelerine olanak sağlayan ve iki farklı kültürü kuşatan katmanlara yönelik dil ve kültür edinci kazandırmayı amaçlayan bir eğitim anlayışını gerçekleştirmek ve Türkiye'de çevirmenlik mesleğinin çeşitli alt kollarında uzman olarak faaliyet gösterebilecek ve Avrupa Birliği standartları başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun, mesleğin kalitesinin yükseltecek bilinçte ve donanımda öğrenci yetiştirmek.