Hakkımızda

Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı 2000-2001 öğretim yılında Prof. Dr. Emel ERGUN'un başkanlığında eğitimine başlamıştır. Anabilim Dalımız kendisinden önce kurulmuş olan Almanca Mütercim Tercümanlık ve 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlamış olan İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalları ile birlikte Çeviribilim Bölümü çatısı altında Ocak 2007 tarihinden itibaren çalışmalarını sürdürmektedir. Anabilim Dalımızda 5 öğretim üyesi, 3 okutman ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 

Akademik eğitim programımızda Fransızca hazırlık sınıfı bulunmamaktadır; programa yalnızca Fransızca dilinde üniversite sınavında başarılı olanlar kabul edilmekte, İngilizce dil puanından öğrenci alınmamaktadır. FMT'de öğrenim görmek isteyen öğrenci adaylarının bu programda başarılı olabilmeleri için, iyi düzeyde bir Fransızca bilgisinin yanı sıra iyi bir Türkçe dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. 

Programımızca İngilizce ve Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim dallarıyla işbirliği içinde yürütülen ortak dersler amfi dersi olarak yapılmaktadır. Türkçe yürütülen bu dersler, Çeviribilim bölümü ortak çeviri eğitimi hedefleri açısından önemsenmekte ve üç anabilim dalı öğrencisini bir araya getirmektedir. 

8 yarıyıl boyunca FMT öğrencilerinin ikinci yabancı dil dersi İngilizcedir. Bu dersler Yabancı Diller Bölümü öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Anabilim Dalımızda 6.yarıyıldan itibaren verilen uzmanlık alan dersleri için İktisat ve Siyasal Bilimler Fakültelerinden destek alınmaktadır. 

Uygulamaya dönük eğitim programımızda, 6.yarıyılın sonunda altı haftalık bir STAJ zorunluluğu bulunmaktadır. Stajını tamamlayan öğrenciler, uygulamada edindikleri bilgi ve deneyimleri yedinci yarıyılda "Staj Değerlendirme" dersinde sınıf ortamında sunarak paylaşmakta ve değerlendirmektedirler. 

8.yarıyılın sonunda, öğrenciler çeviride yetkinliklerini gösteren kapsamlı bir Çeviri Projesi yapmaktadırlar. Bu çerçevede kapsamlı bir bitirme çalışması hazırlamaktadırlar. Çeviri Projesi bir mezuniyet çalışması niteliğinde olup, 4 yıl boyunca edinilen bilgi ve deneyimlerin bir çeviri çalışmasında kullanılması beklenmektedir. Fakültemizde, belli koşulları yerine getiren başarılı öğrencilere, başka bir anabilim dalında çift anadal ya da yandal eğitimi alma olanağı sunulmaktadır. Anabilim Dalımız da başka birimlerin öğrencilerine çift anadal ve yan dal kontenjanı sunmaktadır. 

Lisans eğitiminin yanı sıra İngilizce ve Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim dallarıyla ortak yürütülen yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Anabilim Dalımız 2005 yılından bu yana Erasmus Değişim Programı ile yurtdışına öğrenci göndermektedir.