Vizyon, Misyon

Vizyon

Anabilim dalları arasında ve farklı disiplinler arasında işbirliği içerisinde çevirinin disiplinlerarası bir köprü olmasını sağlamak, bu bağlamda projeler üreterek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler gerçekleştirmek, bilimsel, kuramsal ve buna bağlı olarak uygulamalı ürünler ortaya koyan eğitim kurumu olmak.

Misyon

Anabilim Dalımızın misyonu gerçek gereksinimlere çözüm üretebilecek, inisiyatif sahibi ve kalite standardını yükseltebilecek nitelikte ve bu amaçla çeviriyi kültürlerarası iletişim uzmanlığı olarak benimsemiş öğrenciler yetiştirmek, yeni bir mesleki profilin oluşması için bilgi temeli sağlamak, araştırma çalışmaları ve ilgili kamuoyuna yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak, hızlı değişim içinde olan ve dışarıya yönelik bilgi akışı ve kültürel etkileşimini sağlayarak, devingen toplumsal bir gelişim gösteren ülke olarak Türkiye’de çeviri eğitiminin önemini ortaya koymak.