Yönetim

Ana Bilim Dalı Bşk.
Çeviribilim Bölümü
Prof.Dr. ARSUN URAS YILMAZ