3. Çeviribilim Doktora Araştırmaları Çalıştayı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü tarafından 2017 senesinde başlatılan, Çeviribilim Doktora Programına kayıtlı genç araştırmacıların Çeviribilim alanında, geçmiş ve günümüzde çeviri çalışmaları kapsamında, hayata dokunabilen çeşitli bilimsel araştırma konularını içeren 3. Çeviribilim Doktora Araştırmaları Çalıştayı, Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arsun URAS YILMAZ moderatörlüğünde 24 Temmuz 2020 Cuma günü saat 10.30’da Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinde genç araştırmacı olarak görev yapan konuşmacılar, “The Lady of House of Love (Angela Carter) başlıklı öykünün çevirisinde metinlerarası aktarım teknikleriyle alımlama bağlamının incelenmesi”, “Bir yeniden yazım örneği olarak Frankenstein”, “Ermeni harfli Türkçe tercüme eserler: Hikaye-i Âşık Garip”, “TEDA çevirilerinin kültür imgesi yaratmadaki rolü”, “Modernizm bağlamında sıradışı bir çevirmen: Murat Belge”, “Çeviri çalışmasında modernizm etkilerinin söylemsel incelenmesi: Kör Baykuş”, “Hayatta kalma oyunlarının yerelleştirmesinde metinsel işlevsellik: Subsistence Örneği” başlıklı konularını ele almışlardır.


Yaklaşan Etkinlikler

Konum